آغاز به کار طرح جدید باشگاه مشتریان رفاه از اول اسفند 97

طرح جدید باشگاه مشتریان رفاه با شرایط ویژه، شروع به فعالیت کرد.
- هر 1000 تومان خرید یک امتیاز
- سقف خرید روزانه 1000 امتیاز
- سقف خرید ماهانه 3000 امتیاز